Header Image - Abcouder IJsclub

Category Archives

33 Articles

Komende zaterdag jeugdschaatsen

Komende zaterdag is er voor de jeugd natuurlijk weer schaatsen.

De trainers zullen de les vullen met leuke oefeningen en iets met kerst….

Agenda ledenvergadering

Zet het in je agenda! De altijd gezellige maar ook interessante ledenvergadering van de Abcouder IJsclub.

Maandagavond 13 november 2017 om 20.00 uur.
Vergaderlocatie is bij de Fortgracht aan de Molenweg 19 in Abcoude.

Wat kan jij betekenen op deze vergadering voor ons?

 • Je mag je stem laten gelden(mits je donateur/lid bent);
 • Je kan mee stemmen over meerdere onderwerpen;
 • Je hoort hoe gaat met de club;
 • Financiën, Jeugd, Abonnementen en natuurijs;
 • Dit kan best wel een bijzondere avond worden;
 • En je krijgt een bakkie koffie..

Agenda:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Mededelingen/Ingekomen stukken/Secretarieel verslag

3 Goedkeuring Notulen Algemene Ledenvergadering 28 nov. 2016

4 Bestuursamenstelling en -verkiezing

Het bestuur bestaat met ingang van 1 juli 2016 uit:

Bestuursleden Functie / taak Bestuurstermijn aflopend
Arie Fokker Voorzitter 2017
Jan de Graaf Penningmeester 2018
Henk Hagen Secretaris 2019
Hans Berkhout Natuurijs 2019
Marco Bakker Website 2017

NB: Fokker en Bakker stellen zich wederom herkiesbaar. Hagen treedt af. In de vacature die onstaat door het vertrek van de secretaris kunnen tot aanvang van de vergadering nieuwe kandidaten zich aanmelden.

5 Financiën

Financieel overzicht 2016- 2017

6 Verslag kascontrole commissie.

7 Decharge Bestuur

8 Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

9 Voortbestaan Abcouder IJsclub.
Het bestuur stelt voor m.i.v. seizoen 2018 slechts verder te gaan als natuurijsclub,
het geheel aan kunstijsactiviteiten komt hiermee te vervallen.

10 125 jarig bestaan Abcouder IJsclub

11 Rondvraag

12 Sluiting

De voorzitter De secretaris

Arie Fokker Henk Hagen

Alg. Ledenvergadering maandag 13 nov. 2017

Zet het in je agenda! De altijd gezellige maar ook interessante ledenvergadering van de Abcouder IJsclub.

Maandagavond 13 november 2017 om 20.00 uur.
Vergaderlocatie is bij de Fortgracht aan de Molenweg 19 in Abcoude.

Wat kan jij betekenen op deze vergadering voor ons?

 • Je mag je stem laten gelden(mits je donateur/lid bent);
 • Je kan mee stemmen over meerdere onderwerpen;
 • Je hoort hoe gaat met de club;
 • Financiën, Jeugd, Abonnementen en natuurijs;
 • Dit kan best wel een bijzondere avond worden;
 • En je krijgt een bakkie koffie..

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

12 sept. Johan Bakker overleden

Beste leden van de Abcouder IJsclub,

Helaas is op 12 september 2017 Johan Bakker overleden. De partner van Johan, Marijke Bakker, was jarenlang voorzitter van de Abcouder IJsclub. Wij betuigen onze deelneming aan Marijke en haar gezin. Johan zal op zaterdag 16 september 2017 worden gecremeerd. Daaraan voorafgaande is er een afscheidsceremonie in de Dorpskerk van Abcoude, aanvang 10.30 uur. Evt. correspondentie kan naar het adres: Angsteloord 2, 1391 EE Abcoude.

Henk Hagen
Secretaris Abcouder IJsclub.