Header Image - Abcouder IJsclub

Foto’s en uitslagen online

Het seizoen is afgelopen dus zijn er bekers en diploma’s uitgereikt.

In het menu onder multimedia vind u diverse foto’s van afgelopen seizoen.

Iedere jeugdschaatser krijgt een diploma. En de 3 snelste in elke leeftijdcategorie krijgen een beker. Dit jaar was er ook een aanmoedigingsprijs.

De uitslagen:

Meisjes MP3 Groep Geel/blauw

 1. Kris Dienaar
 2. Mandy de Haan
 3. Elora van der Wilt

Jongens JP3 Groep Geel/blauw

 1. August Veraart
 2. Stijn Hamelinck
 3. Hugo Turlot

Aanmoedigingsprijs

 Roos Korthals Altes

Meisjes MP2 Groep Rood

 1. Odès Dienaar
 2. Joycelina Lee
 3. Flore Idzerda

Jongens MP2 Groep Rood

 1.  Jelle Gualthérie van Weezel
 2. Mees Koekenbier
 3. Matthijs Turlot 

Aanmoedigingsprijs

Rijk Rijks

Meisjes MP1 Groep Rood/Oranje

 1.  Myrthe Verhallen
 2. Frederique Roks
 3. Katja Kors

Jongens JP1 Groep Rood/oranje

 1.  Anthonie van Burk
 2. Ewout Schuurman
 3. Jasper Hamelinck

Aanmoedigingsprijs

Timo van der Poel

De elfstedentocht

Zaterdag 12 januari was de jaarlijkse elfstedentocht op de Jaap Edenbaan in een regenachtige morgen. Met een stempelkaart konden de jeugdschaatsers bij elk stempelhokje een mooie stempel halen. Het elfstedenkruisje werd door iedereen gehaald.

Hieronder een leuke samenvatting van deze ochtend op het ijs.


Alg. Ledenvergadering Abcouder IJsclub

Wij nodigen u graag uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Abcouder IIsclub
handelend over het boekjaar 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018.

De vergadering zal worden gehouden op:

datum en tijdstip: 27 november 2018, aanvang 20.00 uur, Zaal open 19.45 uur.

locatie:Viscentrum Gehandicapten aan de Molenweg te Abcoude.

Agenda:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Mededelingen/Ingekomen stukken/Secretarieel verslag

3 Goedkeuring Notulen Algemene Ledenvergadering 29 jan.2017

4 Bestuursamenstelling en -verkiezing

5 Financiën

Financieel overzicht 2017- 2018

6 Verslag kascontrole commissie.

7 Decharge bestuur

8 Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

9 De organisatie en bestuur omtrent het Jeugdschaatsen

10 125 jarig bestaan Abcouder IJsclub

11 Rondvraag

12 Sluiting

Start schaatsseizoen 2018-2019

Zaterdagochtend om 08.30 start het schaatsseizoen 2018-2019.

Met bijna 30 jeugdschaatsers gaan wij toch weer naar de Jaap Edenbaan (die op dit moment er alles aan doen om de ijsbaan in topconditie te maken).
Voor dit seizoen zijn alle stoelen in de bus bezet, begin december komen er nog 20 schaatsers bij.

Goed voor het schaatsen maar ook goed voor de ijsclub. Na vorig jaar het stoppen van het licentieschaatsen en het jeugdschaatsen maken wij dit seizoen een hele mooie doorstart van het jeugdschaatsen.

Alle ouders die hierbij aan mee hebben geholpen ..

…onze dank is heel groot en jullie mogen trots zijn op deze prestatie!