Header Image - Abcouder IJsclub

A.s. 10 februari zaterdagochtend CBvNL

Aanstaande zaterdagochtend gaan de jeugdschaatsers, trainers, begeleiders en ouders naar de Coolste baan van Nederland.

Totaal gaan er 38 kinderen, 25 volwassenen en 10 kijkers mee.
De toegangskaarten zijn geregeld door de Abcouder IJsclub.

De kinderen gaan natuurlijk met de bus en die vullen we aan met trainers en volwassenen.

  • De vertrektijd is 08.45 op de vaste plek bij het Mondriaangebouw.
  • Wij schaatsen van 09.00-11.30 uur. Eventueel eerder weg mag en kan natuurlijk ook.
  • Ouders kunnen met eigen vervoer naar het olympisch stadion.
  • Parkeren kan onder het olympisch stadion.
  • Schaatsen huren kan op de baan a €6,-

Wij zoeken trainers!

by Schaatsbegeleider

Beste schaatsers,
 
In het rooster zijn komend seizoen 3 NIEUWE trainingsuren opgenomen, die EXTRA LANG zijn – 5 kwartier –  met ook nog eens een VERLAAGD TARIEF   (precieze bedrag nog  onbekend)
Namelijk op de daluren in de ochtend:  op maandag en donderdag van 7.30 tot 8.45 uur en op zaterdag van 6.45 tot 8.00 uur.
 
BC en JE-baan komen daarmee tegemoet aan de wens tot flexibilisering.
Er zijn immers genoeg rijders die ook buiten de avonduren kunnen trainen.
Mensen die part-time werken, die ploegendiensten hebben, die flexibel werken, thuis werken, studeren …..
 
Maar……
    –  als er een trainingsuur is….dan moet er ook een TRAINER zijn.
 
Als TC doen we via jullie een oproep voor TRAINERS op deze uren.
Want eigenlijk alle clubs hebben te weinig rijders om zelf op deze uren een hele trainingsgroep samen te stellen.
En als er geen trainer is dan zullen de rijders ook geen abonnement willen nemen…..
En dan mislukt dit experiment vanzelf…
 
Maar……
    – gezamenlijk hebben we als clubs genoeg rijders om op deze vroege uren 1 of 2 trainingsgroepen samen te stellen.
    En in de loop der jaren gaat dat dan vanzelf verder groeien.
 
Dus…
    Wie uit uw vereniging wil training geven op deze uren, aan een groep van rijders uit diverse verenigingen ?
    Ook prima als een trainer bij toerbeurt training wil geven. Dan maken we een mooi ‘pooltje’.
    – Uiteraard aan de clubs zelf om de kosten onderlinge verrekenen.
 
We horen graag welke trainers beschikbaar zijn  !
Want alleen dan kunnen alle clubs hun rijders volwaardige nieuwe/lange/goedkope trainingsuren aanbieden !

Heb je interesse? Neem dan contact met ons op via info@abcouderijsclub.nl

Voortbestaan JaapEdenbaan

De JaapEdenbaan

De Stichting Jaap Eden heeft € 2.3 miljoen uitgegeven aan de noodijsbaan zodat er toch geschaatst kon blijven worden in het afgelopen seizoen. Om de aggregaten te laten draaien werd er maandelijks voor € 80.000,- aan diesel verstookt. Per 15 mei 2017 wordt een aanvang gemaakt met de reparatie van de ijsbaan Jaap Eden. Er worden nieuwe stalenbuizen gelegd, alsook 1km leiding voor de aan- en afvoer van koelmiddelen. De aanleg en het laswerk kan alleen plaatsvinden bij droge luchtvochtigheid. De leidingen worden hersteld en er gaat een ander koelmiddel doorheen stromen.

Opvallend, voor het schaatsseizoen 2016-2017 is dat er 12% minder ongevallen op het ijs zijn geweest in vergelijking tot voorgaande jaren terwijl bezoekersaantallen zijn toegenomen. Een ander cijfer: er schaatsen 2900 leden van verenigingen op de Jaap Eden, waarvan 25% jeugd. Helaas nemen elk jaar de aantallen verenigingsleden wat af. Over de nieuwe baantarieven valt nog niks te zeggen, dan alleen dat het KNSB gewest de prijzen voor abonnement houders mogelijk zal verlagen en dat de Stichting Jaap Eden de prijs licht zal verhogen. Mogelijk blijft de prijs gelijk, echter de baancommissie probeert een prijsdaling te bewerkstelligen. Of dat lukt??? Op korte termijn zal de directie de baancommissie en het schaatsgewest informeren over de schaatstarieven voor het seizoen 2017-2018.

Over het voortbestaan van de Jaap Eden nog het volgende: De gemeente heeft nog steeds interesse in de Jaap Eden baan en haar omliggende gronden, vanwege nieuwbouw van 50.000 woningen die gerealiseerd moeten worden in 2025. De Stichting Jaap Eden blijft ten minste de eerste drie jaar bestaan. In die tussentijd wordt er overleg gevoerd tussen diverse gemeentelijke diensten en Stichting Jaap Eden of de baan op de huidige locatie kan blijven bestaan of dat er elders binnen de gemeente een andere locatie geschikt kan worden bevonden voor een nieuwe baan. De Stichting Jaap Eden heeft de gemeente aangeboden een aantal vierkante meters in te leveren. Alle opties worden besproken. De Stichting doet haar uiterste best de Jaap Eden te behouden op haar huidige locatie.

Toekomst Jaap Edenbaan.

Wat betreft de toekomst van de JaapEdenbaan kan ondergetekende u namens de voorzitter van de Baancommissie Kees Schrama, het volgende mee delen:

“Gistermiddag is er namens de Baancommissie overleg geweest met de directie van de JE-baan over o.m. de ijskwaliteit, de veiligheid nu en in ieder geval het komende seizoen.
De directie heeft aangegeven dat in samenspraak met de gemeente Amsterdam de keuze is gemaakt om de oorspronkelijke baan te repareren, zodat er de komende drie jaar weer op de bekende ijsvloer geschaatst kan worden. Over de financiering daarvan hebben zij binnenkort overleg. Voorts moet een gemeentelijke werkgroep medio 2017 adviseren over locatie mogelijkheden en financiële haalbaarheid voor wat betreft het schaatsen in Amsterdam.
Hoewel we daarover tegen die tijd zullen vernemen, is ons primaire belang dat we komend schaatsseizoen kunnen schaatsen op een Jaap Edenbaan met een ijskwaliteit die onze schaatsers verlangen en verdienen. En met het bovenstaande lijkt dat veiliggesteld.
In de komende voorjaarsvergadering van de baancommissie, die onder voorbehoud is gepland op woensdag 12 april a.s. om 20.00 uur in Boven Nul, zal de directeur van de Jaap Edenbaan een en ander toelichten.
Overigens zullen alle verenigingen door ons worden geïnformeerd, zodra de datum van de voorjaarsvergadering definitief is waarbij dan ook de agenda zal worden bijgevoegd.”

Jelle Attema secretaris, namens de BC Amsterdam)

Online betalen nu mogelijk

Na hard werken aan de website is het nu mogelijk om alle betaling online te doen.

Dus u kunt donateur worden voor maar € 10,- (meer mag ook natuurlijk).

Wil je je kind(eren) leren schaatsen? Inschrijven voor het nieuwe seizoen kan nu ook online.

Of wil je echt je techniek naar een hoger plan helpen en elke week 1 of 2 keer schaatsen? 

Kijk op onze winterpagina’s voor meer informatie!