Header Image - Abcouder IJsclub

Tag Archives

2 Articles

Alg. Ledenvergadering maandag 13 nov. 2017

Zet het in je agenda! De altijd gezellige maar ook interessante ledenvergadering van de Abcouder IJsclub.

Maandagavond 13 november 2017 om 20.00 uur.
Vergaderlocatie is bij de Fortgracht aan de Molenweg 19 in Abcoude.

Wat kan jij betekenen op deze vergadering voor ons?

 • Je mag je stem laten gelden(mits je donateur/lid bent);
 • Je kan mee stemmen over meerdere onderwerpen;
 • Je hoort hoe gaat met de club;
 • Financiën, Jeugd, Abonnementen en natuurijs;
 • Dit kan best wel een bijzondere avond worden;
 • En je krijgt een bakkie koffie..

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Ledenvergadering 2016

Ledenvergadering Abcouder IJsclub

Geachte leden en donateurs,

 • Wij nodigen u graag uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Abcouder IJsclub, handelend over het boekjaar 1 juli 2015 t/m 30 juni 2016.
  De vergadering zal worden gehouden op:
  Datum en tijdstip: 28 november 2016, aanvang 20.00 uur, Zaal open 19.45 uur.
 • Locatie: Viscentrum Gehandicapten aan de Molenweg te Abcoude.

Agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen/Ingekomen stukken/Secretarieel verslag
 3. Goedkeuring Notulen Algemene Ledenvergadering 29 jan.2015
 4. Bestuurssamenstelling en -verkiezing
 5. Financieel overzicht 2015- 2016
 6. Verslag kascontrole commissie.
 7. Decharge Penningmeester
 8. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
 9. Rondvraag
 10. Ton Pepping presenteert een diapresentatie over de historie van de Abcouder IJsclub, aanvang 21.00 uur.
 11. Sluiting