Verkiezingsdebat in het dorpshuis De 5 Bogen

Abcoudenaren,

De Dorpsraad Baambrugge nodigt u graag uit voor het verkiezingsdebat in het dorpshuis De 5 Bogen op donderdag 15 maart, zes dagen voor de gemeenteraadsverkiezing. Het verkiezingsdebat is speciaal georganiseerd voor de inwoners van Abcoude en Baambrugge.

2018 is het jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. We leven in een periode waarin de rijksoverheid meer en meer taken delegeert aan lagere overheden, zoals de gemeenten. De gemeenten laten op hun beurt meer taken en verantwoordelijkheden over aan de burgers. Het is daarom belangrijk dat wij – als inwoners van De Ronde Venen – een indruk krijgen van wat de verschillende politieke partijen in onze gemeente van plan zijn.

Alle politieke partijen hebben toegezegd te zullen komen. De opening gebeurt door een kort interview met burgemeester Divendal.

Kom ook! En zorg daarmee dat u (nog) beter op de hoogte bent van wat de verschillende partijen de komende vier jaar van plan zijn en welke partij daarom uw stem verdient.

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 u. Einde om 22.30 u. tot donderdag!

Vriendelijke groet, 

Dorpsraad Baambrugge

Ps. Naast dit verkiezingsdebat organiseert de gemeente ook een debat, op maandag 12 maart in De Boei te Vinkeveen