Plan je bezoek aan de Fortgracht.

Om iedereen zoveel mogelijk van het natuurijs te laten genieten, vragen wij om maximaal 2x per dag te reserveren.

  • Registratie en gezondheidscheck verplicht.;
  • Alle risico’s op en naast het ijs worden geminimaliseerd;
  • Treintje rijden is verboden;
  • Op de gehele ijsbaan geldt een verplichte afstand van 1,5 meter voor alle volwassenen;
  • Paviljoen is dicht;
  • Toiletten zijn open;
  • Alle basis regels vanuit de overheid blijven van kracht: bij twijfel thuis blijven, niezen in je elleboog, houd 1,5 meter afstand naast het ijs;
  • Om te kunnen blijven schaatsen moet iedereen zich aan de regels houden.

Route op het terrein van de Fortgracht

Corona checklijst

Hebt u geen klachten of alle antwoorden met nee beantwoord? Dan kunt u een reservering maken.

Beantwoordt u 1 van de vragen met ‘ja’? Maak dan geen reservering.
Of annuleer de reservering.