Header Image - Abcouder IJsclub

BGA – nieuwsbrief 14 januari 2022

Deze tweede nieuwsbrief van 2022 is een snel vervolg op de eerste. Het is een nieuwsbrief met vooral goed nieuws! Goed nieuws, omdat de door het kabinet aangegeven versoepelingen voor onze schaatssport op de Jaap Edenbaan betekenen dat heel veel beperkingen wegvallen en dat we terug kunnen naar het oorspronkelijke rooster: iedereen kan weer op zijn eigen uur schaatsen! Op het ijs zijn er geen beperkingen en naast het ijs is het dringende advies 1,5 m afstand van elkaar te houden. De uitwerking van die versoepelingen zijn hieronder aangegeven en treft u ook aan op de website van de BGA en de Jaap Edenbaan.

In het kort zijn dit de gevolgen van de versoepelingen zoals deze zijn aangekondigd op vrijdag 14 januari 2022 voor de verenigingsleden op de 400-meterbaan:

Algemeen

 • Alle sport weer mogelijk volgens het reguliere rooster

 • Er zijn op het ijs geen beperkingen in onderlinge afstand

 • De versoepelingen gaan in vanaf morgen, zaterdag 15 januari

 • Kleedkamers zijn gesloten, maar kunnen onder voorwaarden worden gebruikt

 • Horeca binnen blijft helaas nog gesloten. Afhaal bij Koek&Zopie en huisjes blijft wel mogelijk

400m

• Toegang voor iedereen weer met eigen pas

 • Onderlinge 1,5m afstand op het ijs niet meer nodig, dus treintjes mogelijk

 • Naast het ijs blijft het dringende advies onderling 1,5m afstand aan te houden

 • Het reguliere rooster wordt weer aangehouden

 • Uitzondering: op zaterdag 15 januari zijn er vanaf 19.40 uur nog GEEN wedstrijden

 • Wedstrijden (langebaan en marathoncompetitie) tussen schaatsers van de BGA-vereniging

  zijn mogelijk. Wedstrijden tegen of met schaatsers van andere ijsbanen is NIET toegestaan.

 • De (oefen)wedstrijden op zondagochtend 16 januari gaan door

 • Alle verenigingsleden kunnen weer op hun eigen uur terecht.

 • Trainingen op publieke uren zijn niet meer toegestaan

 • Publiek is niet toegestaan. Begeleiders van kinderen mogen wel mee, maar dienen nadat de

  kinderen op het ijs staan weer op 1,5 m onderlinge afstand van elkaar rondom de boarding

  te staan

 • Kleedkamers zijn:

 • Geopend voor medewerkers Jaap Eden

 • Voor trainers BGA

 • Geopend voor alleen jeugd t/m 17 jaar op uren BGA Jeugdschaatsen (op verzoek)

 • Tot slot krijgen verenigingen de optie om kleedkamers te gebruiken voor schaatsers

  vanaf 18 jaar, maar alleen als de vereniging een controle op CTB (corona- toegangsbewijs) doet

IJshal

 • De ijshal is weer open volgens het reguliere rooster

 • Ook shorttracken is in de ijshal weer toegestaan

 • Het komende weekend (15 en 16 januari) kunnen verenigingen weer de ijshal in mits

  de verenigingen zelf de CBT(corona-toegangsbewijs)-controle doen bij schaatsers en

  hun begeleiders

 • Publiek is niet toegestaan. Begeleiders van kinderen mogen wel mee, maar dienen

  nadat de kinderen op het ijs staan weer op 1,5 m onderlinge afstand van elkaar te staan

 • Vanaf maandag 17 januari gelden de afspraken van voor 26 november 2021:

 • Alleen entree tot de ijshal met een geldig CBT in combinatie met een geldige ID

 • Alle toegangspassen zijn gedeactiveerd

 • Verenigingen van schaatsers in de ijshal verzorgen door de week zelf de controle

  aan de poort voor wat betreft de toegang, CBT en ID

 • In het weekend wordt die controle verzorgd door Jaap Eden-medewerkers

Tot slot

Wij zijn heel blij dat er weer zoveel ruimte is om onze schaatssport te kunnen beoefenen. Koester die ruimte door alle geldende regels te (laten) volgen en te respecteren. Ook dat is een voorwaarde om het schaatsseizoen een mooie afronding te geven.

Ik verzoek u deze nieuwsbrief te verspreiden onder uw leden en trainers/instructeurs.

Met vriendelijke groet, Bestuur van de BGA, Kees Schrama, voorzitter.

Corona update Jaap Edenbaan

De nieuwe maatregelen hebben gevolgen voor de bezoekers van de ijsbaan:

 • De ijshal is gesloten vanaf zondag 19 december tot zeker vrijdag 14 januari 2022

Op de 400-meter geldt:

  • Bezoekers vanaf 17 jaar mogen maximaal in groepjes van 2 personen schaatsen.
  • Treintje rijden is dus NIET TOEGESTAAN!
  • Vanaf 17 jaar mag een trainer maximaal 2 personen training geven. Een trainer mag niet meerdere groepjes training geven op hetzelfde uur. Leden van de verenigingen worden door hun eigen vereniging geïnformeerd.
  • De schaatslessen voor volwassenen gaan op zondag 19 en maandag 20 december zeker NIET door.
  • De vakantiecursussen voor de jeugd gaan WEL door, ook in de vakantieperiode
  • Groepsboekingen en clinics gaan NIET door. Men krijgt morgen persoonlijk bericht.
  • Privélessen gaan WEL door, met maximaal 2 deelnemers

De horeca is gesloten. Afhalen is mogelijk.

Overige bestaande maatregelen blijven gelden. Dus ook de richtlijn om onderling voldoende afstand te houden!

Om te kunnen blijven schaatsen is het uitermate belangrijk dat iedereen de maatregelen naleeft.

Bericht van de BGA en JE

In dat verband breng ik het volgende onder uw aandacht:

 • Abonnementshouders ontvangen na afloop van het schaatsseizoen via hun vereniging compensatie voor de door coronaregels gemiste schaatsuren.

 • Compensatie geldt ook voor de houders van toerschaatsabonnementen, zodat het omzetten van een toerschaatsuur naar een publieksuur anders dan normaal tijdens een lockdown en dus in ieder geval tot 19 december 2021 niet mogelijk zal zijn.

 • Om daarnaast toch te stimuleren dat abonnementhouders kunnen blijven schaatsen is er – zoals eerder gecommuniceerd – een eenmalig aanbod om met een 3-rittenkaart met 50% korting te komen schaatsen op publieksuren tot 17.00 uur (www.jaapeden.nl/3-rittenkaart), waarbij exclusief plekken beschikbaar worden gehouden voor BGA-schaatsers. De entree op deze uren moet op de gebruikelijke manier worden geboekt via de Jaap Edenbaan-site.

 • Het is tijdens deze lockdown toegestaan om op publieksuren groepsgewijs onder leiding van een trainer te schaatsen, waarbij er van uit wordt gegaan dat daarbij rekening wordt gehouden met minder geoefende schaatsers op dat uur. Daarmee wordt de gelegenheid geboden om de normale situatie zoveel mogelijk te benaderen. Het is aan de verenigingen om dat in banen te leiden.

 • Het wedstrijdschaatsen kan niet doorgaan op de gebruikelijke schaal, maar er is in ieder

  geval de mogelijkheid om wedstrijden te rijden op zondagmorgen van 07.00 tot 09.00 uur.

 • Het trainingsuur van de BGA-selectie op woensdag is verplaatst naar zaterdagmorgen van

  08.00 tot 09.05 uur, waarbij rekening moet worden gehouden met andere, langzamere schaatsers.

 • Het jeugdschaatsuur op zaterdagmorgen blijft ongewijzigd en de aanvang van het

  jeugdschaatsuur op zaterdagmiddag is vervroegd van 16.55 uur naar 15.30 tot 16.30 uur. Hoewel het aanvankelijk naar uitzag dat er voor de jeugdschaatsers van de vrijdagmiddag geen alternatieve oplossing was, heeft de directie van de Jaap Edenbaan op ons aandringen uiteindelijk toch een oplossing kunnen vinden voor deze jeugdschaatsers en wel op zondagmiddag van 16.00 tot 16.55 uur. Van die mogelijkheid zal gebruik worden gemaakt.

• Ook voor het shorttracken werd een alternatief gevonden op donderdagmiddag van 14.15 tot 15.45 uur. Dit tijdstip zo midden op de dag paste echter in zo weinig agenda’s, dat van deze optie geen gebruik zal worden gemaakt.

Zoals u ziet is het gelukt om zoveel als mogelijk is maatwerk te leveren en kan bijna iedereen blijven schaatsen. Uiteraard zijn we daar blij mee, maar het geeft ons allen wel de verplichting om zorgvuldig en verantwoord met die mogelijkheid om te gaan.

Dat betekent dat we ons steeds bewust moeten blijven van het waarom van deze lockdown. Voor het gedrag van de schaatsers betekent dat buiten de ijsbaan: houd afstand en blijf bij klachten thuis. Voor het gedrag op de ijsbaan geldt: houd rekening met langzamere schaatsers en volg aanwijzingen van toezichthouders op.

Bericht van Jaap Edenbaan

Beste schaatsliefhebber,

Op vrijdag 26 november 2021 heeft de regering bekend gemaakt dat alle amateursport vanaf zondag 28 november tot en met zaterdag 18 december 2021 iedere dag verplicht stopt om 17.00 uur. 

Los van alle exacte gevolgen die te vinden zijn op onze website, willen we hierbij gebruik maken van de gelegenheid om uiting te geven van onze gevoelens.

De sluiting vanaf 17.00 uur is een dermate donker scenario waar we niet op gerekend hadden. Voor de halverenigingen is dit weer een zware klap. Nadat vorig seizoen al grotendeels geheel niet kon worden geschaatst, zijn er nu weer veel ijshockeyers, kunstrijders en shorttrackers die tijdelijk niet kunnen schaatsen. Hoewel de gebruikers van de 400-meter vorig seizoen wel konden blijven schaatsen hadden ze ook te maken met veel aanpassingen. Nu kunnen er ook op de 400-meter veel liefhebbers niet schaatsen. Geen training, geen les, geen wedstrijden.

We waren juist zo verheugd dat iedereen er weer was en dat alles bij de verenigingen weer liep zoals gewenst. Ditzelfde gold voor de organisatie van de ijsbaan en Café JAAP. In een situatie waarbij er sprake is van een groot personeelstekort in de markt was het gelukt om weer een gemotiveerd team gereed te hebben staan. Kortom, voor iedereen is dit een zeer teleurstellende situatie. Het enige dat we nu kunnen doen is met elkaar de maatregelen respecteren zodat we de kans vergroten dat er spoedig weer normaal geschaatst kan worden. Ook hopen we dat iedereen met positiviteit vooruit kan kijken zodat we met elkaar weer enthousiast verder kunnen waar we gebleven waren op het moment dat het weer mag.

Wil je meer weten over de nieuwe maatregelen en de exacte uitwerking? Kijk dan op www.jaapeden.nl/corona voor de meest actuele situatie.

Voor nu: blijf gezond, blijf actief en we zien je graag weer op het ijs wanneer mogelijk.

Met vriendelijke groet,
 
Het team van Jaap Eden