Gedragscode voor sporters

Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het leuk blijft. Niet alleen voor jezelf, ook voor de andere in je team/trainingsgroep en de tegenstander. We gaan respectvol met elkaar om, iedereen doet mee en mag zichzelf zijn. Ongewenst gedrag door medesporters staat hoog in de ranglijst van grensoverschrijdend gedrag, dat kan beter. Dat zit ‘m in kleine dingen. Help je tegenstander overeind en ben sportief in je reactie. Grote mond en klagen bij de scheidsrechter? Doe maar niet, je schiet er niks mee op. Bekijk de animatie hieronder. Dan weet je precies wat we bedoelen.

Sporten doe je omdat je het leuk vindt.

De sporter:

Is open; Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit.

Respecteert anderen: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

Respecteert afspraken; Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

Gaat netjes om met de omgeving; Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

Blijf van anderen af; Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.

Houdt zich aan de regels; Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

Tast niemand in zijn waarde aan; Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Discrimineert niet; Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

Is eerlijk en sportief; Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportmoment, zoals de eerste uitgooi. Wed niet op eigen wedstrijden. 

Vecht alleen op de mat of in de ring en niet daarbuiten; Gebruik wat je bij een vechtsport hebt geleerd alleen ter verdediging.

Meldt overtredingen van deze gedragscode; Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging of je sportbond. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld bel bijvoorbeeld met het Centrum Veilige Sport Nederland voor overleg wat te doen.

Drink na het sporten alcohol met mate en drink niet als je nog het verkeer in moet. 

Link naar het filmpje https://youtu.be/1sVTvD393tE