• Jaap Edenbaan en de huisregels

  Schaatsen is leuk en dat moet natuurlijk zo blijven. Dat vindt de Abcouder IJsclub en dat vindt ook de Jaap Edenbaan. De Jaap Edenbaan doet er alles aan om dat zo te houden. Hieronder lees je wat ze er zo al aan doen.

  Veilig schaatsen

  Jaap Edenbaan op een frisse winteravond
  Jaap Edenbaan op een frisse winteravond

  Veiligheid heeft voor de Jaap Eden IJsbaan de allerhoogste prioriteit. We voelen ons verantwoordelijk voor onze medewerkers, bezoekers en omwonenden. Ter borging van het veiligheidsbeleid is met behulp van een externe deskundige een veiligheidsbeheersysteem opgezet. Jaarlijks wordt een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARI&E) uitgevoerd. Regelmatig vindt afstemming plaats met de Brandweer en Milieudienst. De Jaap Eden IJsbaan voldoet aan alle door de wet gestelde eisen.

  EHBO

  Aan de achterzijde van het garderobegebouw bij de 400 meter buitenbaan bevindt zich de EHBO-post. Voor de eerste hulp kan je terecht bij één van onze  EHBO’ers. Is de EHBO-er niet op zijn post, dan kunt u één van onze medewerkers aanspreken of u melden bij het kassagebouw.

  De huisregels op een rij

  Het betreden van het terrein en het gebruik van de faciliteiten is voor eigen risico. De Stichting is niet aansprakelijk voor enig letsel of verlies of schade aan eigendommen. Dus denk erom dat – als je gaat schaatsen met volwassenen en/of kinderen – je de volgende regels tot je neemt.

  • draag een muts of liever nog een helm
  • draag altijd handschoenen (verplicht)
  • laat de binnenzijde van de 400 meter baan vrij voor snelle rijders
  • gebruik de buitenzijde van de 400 meter baan als je uitrijdt of langzaam gaat
  • schaats in de juiste schaatsrichting (tegen de klok in)
  • verlaat tijdens de dweilpauzes het ijs
  • ga niet met je schoenen op het ijs
  • plaats de schaatsbeschermers in de zakken langs de ijsbaan
  • gebruik geen sleetjes, stoeltjes, ijshockeysticks of pucks op het ijs
  • het gebruik van een bal op het gehele terrein en in de hal is niet toegestaan
  • in de schaatshal mag je niet op noren schaatsen (is ook helemaal niet handig)
  • roken in de gebouwen van de ijsbaan is niet toegestaan
  • toegang tot het terrein is alleen mogelijk met een geldig toegangsbewijs
  • het toegangsbewijs (je pasje) is strikt persoonlijk)
  • heel Nederland schoon, ook op de Jaap Edenbaan, gooi je het afval in de vuilnisbakken
  • honden zijn niet toegestaan op het terrein
  • klinkt als een ópen deur’ maar soft-/harddrugs zijn hier uit den boze
  • net als wapens, dat mag zeker niet
  • samen schaatsen is top, je bedreigt of mishandelt geen andere bezoekers
  • discriminatie en ongewenste intimiteiten, racisme… nee, natuurlijk niet
  • bij diefstal of moedwillige beschadiging van eigendommen wordt aangifte gedaan bij politie
  • ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunnen wij u fouilleren
  • voor uw en onze veiligheid maken wij gebruik van een camera (video)registratiesysteem

  Bij overtreding van onze huisregels of ander ongeoorloofd gedrag kunnen onze medewerkers u melden dat u direct het terrein van de Jaap Eden IJsbaan dient te verlaten. Dit kan leiden tot ontzegging van de toegang, uitsluiting van deelname aan activiteiten of inname van de verstrekte toegangspas, abonnement voor bepaalde of onbepaalde tijd, zonder dat Jaap Eden gehouden is tot restitutie van entree- / abonnements- of andere gelden ofwel anderszins schadeplichtig wordt jegens de bezoeker