Aangepaste maatregelen per 28-11

Beste sporter,

Vrijdagavond 26 november heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd, vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen en een toenemende druk op de zorg. De nieuwe maatregelen gaan in op zondag 28 november 2021 om 5.00 uur. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de nieuwe maatregelen voor de sport. Dat doen wij op basis van de informatie die nu beschikbaar is. De maatregelen duren in ieder geval tot en met zondag 19 december.

De belangrijkste maatregelen voor sport vanaf 28 november: 
  • De maatregelen van 13 november blijven gelden (zie bijlage onderaan deze nieuwsbrief)
  • Binnen- en buitensportaccommodaties zijn tussen 17.00 en 5.00 uur gesloten
  • Individueel buiten sporten in de openbare ruimte na 17.00 uur is gewoon mogelijk
  • Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 5.00 uur niet meer toegestaan
  • Voor publieke binnenruimtes van sportlocaties is een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar. Denk aan sportkantines, kleedkamers en toiletten
  • Bij verplaatsing binnen een locatie waar een CTB geldt, is het dragen van een mondkapje verplicht. De 1,5 meter afstand geldt altijd.
  • Zwembaden: houd 1,5 meter afstand. Hierdoor kunnen minder mensen binnen binnen zijn (100% van de 1,5 metercapaciteit kan worden gebruikt, of 1 persoon per 5 m2)
  • Zwembaden zijn dicht tussen 17.00 en 5.00 uur, ook voor zwemles. 

Financieel 
Het ministerie van VWS en vertegenwoordigers uit de sport zijn in gesprek over compensatie vanwege de nieuwe coronamaatregelen. Bij eventuele compensaties ligt het voor de hand dat eerdere regelingen opnieuw worden ingezet.

Actualiteit
Er wordt hard gewerkt aan het aanpassen van de protocollen en Q&A. Dit doen betrokken stakeholders NOC*NSF, Sportbonden, Professionele Ondernemers in de Sport (POS), samenwerkende zwembaden en VSG in overleg met VWS directie sport. De nieuwe protocollen en Q&A zullen in de loop van dit weekend gepubliceerd worden. Houd de website van uw sportbond hiervoor goed in de gaten.

Handige links
Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Sport specifieke protocollen en vragen en antwoorden:
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland
 
Alles over de 1,5 meter verplichting:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/regels-voor-afstand-houden

Heeft u nog vragen? Mail uw vraag naar sport@derondevenen.nl

Bijages: