Bericht van de BGA en JE

In dat verband breng ik het volgende onder uw aandacht:

 • Abonnementshouders ontvangen na afloop van het schaatsseizoen via hun vereniging compensatie voor de door coronaregels gemiste schaatsuren.

 • Compensatie geldt ook voor de houders van toerschaatsabonnementen, zodat het omzetten van een toerschaatsuur naar een publieksuur anders dan normaal tijdens een lockdown en dus in ieder geval tot 19 december 2021 niet mogelijk zal zijn.

 • Om daarnaast toch te stimuleren dat abonnementhouders kunnen blijven schaatsen is er – zoals eerder gecommuniceerd – een eenmalig aanbod om met een 3-rittenkaart met 50% korting te komen schaatsen op publieksuren tot 17.00 uur (www.jaapeden.nl/3-rittenkaart), waarbij exclusief plekken beschikbaar worden gehouden voor BGA-schaatsers. De entree op deze uren moet op de gebruikelijke manier worden geboekt via de Jaap Edenbaan-site.

 • Het is tijdens deze lockdown toegestaan om op publieksuren groepsgewijs onder leiding van een trainer te schaatsen, waarbij er van uit wordt gegaan dat daarbij rekening wordt gehouden met minder geoefende schaatsers op dat uur. Daarmee wordt de gelegenheid geboden om de normale situatie zoveel mogelijk te benaderen. Het is aan de verenigingen om dat in banen te leiden.

 • Het wedstrijdschaatsen kan niet doorgaan op de gebruikelijke schaal, maar er is in ieder

  geval de mogelijkheid om wedstrijden te rijden op zondagmorgen van 07.00 tot 09.00 uur.

 • Het trainingsuur van de BGA-selectie op woensdag is verplaatst naar zaterdagmorgen van

  08.00 tot 09.05 uur, waarbij rekening moet worden gehouden met andere, langzamere schaatsers.

 • Het jeugdschaatsuur op zaterdagmorgen blijft ongewijzigd en de aanvang van het

  jeugdschaatsuur op zaterdagmiddag is vervroegd van 16.55 uur naar 15.30 tot 16.30 uur. Hoewel het aanvankelijk naar uitzag dat er voor de jeugdschaatsers van de vrijdagmiddag geen alternatieve oplossing was, heeft de directie van de Jaap Edenbaan op ons aandringen uiteindelijk toch een oplossing kunnen vinden voor deze jeugdschaatsers en wel op zondagmiddag van 16.00 tot 16.55 uur. Van die mogelijkheid zal gebruik worden gemaakt.

• Ook voor het shorttracken werd een alternatief gevonden op donderdagmiddag van 14.15 tot 15.45 uur. Dit tijdstip zo midden op de dag paste echter in zo weinig agenda’s, dat van deze optie geen gebruik zal worden gemaakt.

Zoals u ziet is het gelukt om zoveel als mogelijk is maatwerk te leveren en kan bijna iedereen blijven schaatsen. Uiteraard zijn we daar blij mee, maar het geeft ons allen wel de verplichting om zorgvuldig en verantwoord met die mogelijkheid om te gaan.

Dat betekent dat we ons steeds bewust moeten blijven van het waarom van deze lockdown. Voor het gedrag van de schaatsers betekent dat buiten de ijsbaan: houd afstand en blijf bij klachten thuis. Voor het gedrag op de ijsbaan geldt: houd rekening met langzamere schaatsers en volg aanwijzingen van toezichthouders op.