BGA – nieuwsbrief 14 januari 2022

Deze tweede nieuwsbrief van 2022 is een snel vervolg op de eerste. Het is een nieuwsbrief met vooral goed nieuws! Goed nieuws, omdat de door het kabinet aangegeven versoepelingen voor onze schaatssport op de Jaap Edenbaan betekenen dat heel veel beperkingen wegvallen en dat we terug kunnen naar het oorspronkelijke rooster: iedereen kan weer op zijn eigen uur schaatsen! Op het ijs zijn er geen beperkingen en naast het ijs is het dringende advies 1,5 m afstand van elkaar te houden. De uitwerking van die versoepelingen zijn hieronder aangegeven en treft u ook aan op de website van de BGA en de Jaap Edenbaan.

In het kort zijn dit de gevolgen van de versoepelingen zoals deze zijn aangekondigd op vrijdag 14 januari 2022 voor de verenigingsleden op de 400-meterbaan:

Algemeen

 • Alle sport weer mogelijk volgens het reguliere rooster

 • Er zijn op het ijs geen beperkingen in onderlinge afstand

 • De versoepelingen gaan in vanaf morgen, zaterdag 15 januari

 • Kleedkamers zijn gesloten, maar kunnen onder voorwaarden worden gebruikt

 • Horeca binnen blijft helaas nog gesloten. Afhaal bij Koek&Zopie en huisjes blijft wel mogelijk

400m

• Toegang voor iedereen weer met eigen pas

 • Onderlinge 1,5m afstand op het ijs niet meer nodig, dus treintjes mogelijk

 • Naast het ijs blijft het dringende advies onderling 1,5m afstand aan te houden

 • Het reguliere rooster wordt weer aangehouden

 • Uitzondering: op zaterdag 15 januari zijn er vanaf 19.40 uur nog GEEN wedstrijden

 • Wedstrijden (langebaan en marathoncompetitie) tussen schaatsers van de BGA-vereniging

  zijn mogelijk. Wedstrijden tegen of met schaatsers van andere ijsbanen is NIET toegestaan.

 • De (oefen)wedstrijden op zondagochtend 16 januari gaan door

 • Alle verenigingsleden kunnen weer op hun eigen uur terecht.

 • Trainingen op publieke uren zijn niet meer toegestaan

 • Publiek is niet toegestaan. Begeleiders van kinderen mogen wel mee, maar dienen nadat de

  kinderen op het ijs staan weer op 1,5 m onderlinge afstand van elkaar rondom de boarding

  te staan

 • Kleedkamers zijn:

 • Geopend voor medewerkers Jaap Eden

 • Voor trainers BGA

 • Geopend voor alleen jeugd t/m 17 jaar op uren BGA Jeugdschaatsen (op verzoek)

 • Tot slot krijgen verenigingen de optie om kleedkamers te gebruiken voor schaatsers

  vanaf 18 jaar, maar alleen als de vereniging een controle op CTB (corona- toegangsbewijs) doet

IJshal

 • De ijshal is weer open volgens het reguliere rooster

 • Ook shorttracken is in de ijshal weer toegestaan

 • Het komende weekend (15 en 16 januari) kunnen verenigingen weer de ijshal in mits

  de verenigingen zelf de CBT(corona-toegangsbewijs)-controle doen bij schaatsers en

  hun begeleiders

 • Publiek is niet toegestaan. Begeleiders van kinderen mogen wel mee, maar dienen

  nadat de kinderen op het ijs staan weer op 1,5 m onderlinge afstand van elkaar te staan

 • Vanaf maandag 17 januari gelden de afspraken van voor 26 november 2021:

 • Alleen entree tot de ijshal met een geldig CBT in combinatie met een geldige ID

 • Alle toegangspassen zijn gedeactiveerd

 • Verenigingen van schaatsers in de ijshal verzorgen door de week zelf de controle

  aan de poort voor wat betreft de toegang, CBT en ID

 • In het weekend wordt die controle verzorgd door Jaap Eden-medewerkers

Tot slot

Wij zijn heel blij dat er weer zoveel ruimte is om onze schaatssport te kunnen beoefenen. Koester die ruimte door alle geldende regels te (laten) volgen en te respecteren. Ook dat is een voorwaarde om het schaatsseizoen een mooie afronding te geven.

Ik verzoek u deze nieuwsbrief te verspreiden onder uw leden en trainers/instructeurs.

Met vriendelijke groet, Bestuur van de BGA, Kees Schrama, voorzitter.