Header Image - Abcouder IJsclub

Informatie 16-02-21

Zondag en maandag nog een meting gedaan en het werd 9,5cm , helaas was koning winter net te snel verdwenen.

Wij willen wel alle donateurs bedanken voor hun bijdrage!

“Vandaag 11 feb. 2021 hebben wij opnieuw de ijsdikte gemeten op de Fortgracht. En zoals je weet heeft de Abcouder IJSclub tijdens een natuurijsperiode de verantwoordelijkheid en het beheer over de Fortgracht. Welnu, vanmiddag rond 13.00 uur constateerden we een ijsdikte van 4.5 cm. Dat is 1.5 cm meer dan gisteren. Veel te weinig en dan ook nog te bedenken dat het vandaag in het zonnetje er geen nieuw ijs wordt aangemaakt. Dus jammer genoeg blijft de Fortgracht gesloten. Daar komt bij dat er op dit moment veel informatie is van diverse zijden dat er massaal geschaatst gaat worden op vrijdag en zaterdag. Wij zijn door de provincie, gemeente en de KNSB gedwongen strikt de Corona-maatregelen op te volgen. De Abcouder IJsclub kan aan die maatregelen slechts voldoen door de Fortgracht gesloten te houden.

Blijf graag de website volgen en het nieuws van de IJsclub via FB.”

 

Koning winter komt eraan!

  • Alle risico’s op en naast het ijs worden geminimaliseerd
  • Treintje rijden is verboden
  • Op de gehele ijsbaan geldt een verplichte afstand van 1,5 meter voor alle volwassenen
  • Op het terrein naast het ijs geldt het dringende advies een mondkapje te dragen
  • Alle basis regels vanuit de overheid blijven van kracht: bij twijfel thuis blijven, niezen in je elleboog, houd 1,5 meter afstand naast het ijs
  • Om te kunnen blijven schaatsen moet iedereen zich aan de regels houden

 

Bron Nu.nl

Nederland bereidt zich vanwege de naderende vorst voor op schaatspret. De natuurijsbanen mogen open, maar welke regels zijn hier vanwege de coronapandemie aan verbonden? Dit zijn de regels die de veiligheidsregio’s vrijdag hebben gedeeld.

De anderhalvemeterregel geldt ook op het ijs. Dit betekent onder meer dat volwassenen alleen in groepjes van twee mogen schaatsen, maar dan wel op 1,5 meter afstand van anderen. Kinderen tot en met zeventien jaar mogen wel in grotere groepen schaatsen.

Schaatswedstrijden en toertochten zijn niet de bedoeling en kleedkamers en kantines van ijsverenigingen blijven dicht. Een koek-en-zopietent, waar je buiten iets te eten en drinken afhaalt, is wel toegestaan.

De veiligheidsregio’s verzoeken mensen weg te gaan als het te druk is op de ijsbaan. In het ideale scenario wijzen ijsverenigingen een ‘coronacoördinator’ aan. Die kan de baan sluiten als er te veel schaatsers zijn.

Burgemeesters kunnen ingrijpen bij drukte

Als het echt veel te druk wordt of als schaatsers zich duidelijk niet aan de regels houden, zullen burgemeesters ingrijpen door bijvoorbeeld een parkeerplaats of een ijsbaan te sluiten. Dat zegt Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad en de burgemeester van Nijmegen.

Bruls wijst schaatsliefhebbers erop dat ze extra voorzichtig moeten zijn. “De druk op de zorg is al hoog, die moeten we niet nog meer belasten”, doelt hij op ongelukken die vooral onervaren schaatsers makkelijk overkomen.

Schaatsseizoen 2019-2020 afgelopen

Beste ouders,

Update
Het schaatsen aanstaande zaterdag 14-03 gaat niet door. Ook de pannenkoekenlunch in het Viscentrum en de aansluitende uitreiking van diploma’s en bekers gaat niet door. 
 
Motivering
Het RIVM heeft zijn advies aangescherpt ten aanzien van sociale contacten en bijeenkomsten. Sportbonden lassen wedstrijden en trainingen af en ook de Jaap Edenbaan is 13-03 gesloten. Gezien deze ontwikkelingen die zich in snel tempo opvolgen vinden wij het niet verantwoord een bijeenkomst voor zoveel kinderen (en ouders) te organiseren. 
We zijn van plan voor een gepast slot aan ons succesvolle schaatsseizoen te zorgen zodra de omstandigheden dat toe laten. We willen graag de kinderen hun welverdiende diploma geven en de prijswinnaars uitroepen. Wanneer en in welke vorm wij dit organiseren, daarover volgt nader bericht. 
 
Wij danken alle kinderen en alle ouders voor een heel mooi schaatsseizoen! 
 
Vriendelijke groet, namens alle trainers,
 
Wieske & Willem